Thrashed: Tasted: Shimano Saint
Framnav och broms med framtiden för sig...
Foto: Tobias© Frost 2001-2003
www.frostnet.nu